Osnovne informacije

Moduli

Q/A Problemi i često postavljana pitanja

Video uputstva

 

Definisanje korisnika/godine

Setup korisnika

Setup opcija rada programa

Lozinke i prava pristupa

Prijavljivanje korisnika

Prečice na tastaturi

Šifarnici

Tabelarni pregledi i štampa

Automatsko knjiženje

Rad u računarskoj mreži

Rad sa fiskalnim uredjajima

 

Copyright © 2012.-2020. by ABIT 034