<

TEAC CDRW-540E - karakteristike

TEAC je do sada obično "kaskao" za svojom konkurencijom, i među poslednjima je predstavljao svoje pisače. Uvidevši da to i nije tako dobra taktika, kompanija je iskoristila pometnju koja je nastala kad je počela potraga za naslednikom 24x brzinske specifikacije. Dok su se neke kompanije odlučile za 32x, dotle su TEAC i Plextor odlučili da je vreme za "tešku artiljeriju", i predstavili su svoje 40x pisače. Veoma mudar i promišljen potez kojim je za izuzetno kratko vreme jednostavno zbrisana 32x konkurencija.

Kompanija TEAC je kod svog modela TEAC CD-W540E (40x/12x/48x) nastavila svoju tradiciju insistiranja pre svega na kvalitetu pa makar i na uštrb nešto veće cene od konkurentskih modela. Sa baferom od 8 MB i brzinom pristupa od 72 ms ovaj model je daleko ispred svih ostalih modela drugih proiyvođača. Zato i ne iznenađuje brzina upisa od 6 MB/s, brzina RW upisa od 1.8 MB/s i brzina čitanja od 7.2 MB/s. Čak je i šasija pisača urađena od metala debljine 1.2mm dok kod drugih proizvođača debljina ide i do 0.8mm. Na ovaj način je postignuto da se vibracije koje nastaju usled rotiranja motora uspešno kompenzuju, što doprinosi ukupnom kvalitetu snimanja.

Sa prednje strane ovog uređaja se nalaze izlaz za slušalice, potenciometar za jačinu zvuka, dve zelene LE diode i taster za izbacivanje traya. Sa zadnje strane su konektori za napajanje i IDE magistralu, master/slave/cable select džamper, kao i analogni i digitalni audio izlazi.

U svoje najnovije "čedo" kompanija TEAC je implementirala neke od najnaprednijih tehnologija kako za provere pred početak snimanja, tako i za kontrolu samog toka snimanja. Prva je Fine Focus Control (fina kontrola fokusa). Radi se pojavi da laser ne fokusira uvek istu tačku pri snimanju i čitanju CD-R diska. Takođe, treba dodati da se često dešava da laser ne izabere uvek najbolju tačku u traci na kojoj snima. Da bi to izbegao, Teac je razvio revolucionarnu FFC tehnologiju, koja se stara da laser uvek ostaje konstantan i da nema pomeraja između fokusa ili "lutanja" sa trake pri snimanju. Na ovaj način je postignut visok kvalitet snimanja i pri visokim brzinama. Druga inovacija, Intelligent Speed Control (inteligentna kontrola brzine), je Teacova tehnologija utvđivanja najbolje strategije za snimanje. Korišćenjem ISC-a se određuje maksimalna brzina za snimanje, kao i snaga lasera koja je potrebna za postizanje optimalnog kvaliteta, a pri tom se vodi računa o kvalitetu diska, kao i o eventualnim vibracijama zbog rotiranja motora. Zanimljivo je da ova tehnologija radi i tokom snimanja diska, tako da ako utvrdi da kvalitet snimanja nije zadovoljavajući, brzina snimanja će biti smanjena i u toku samog snimanja. Osim toga tu su još i posebna kontrola snage lasera prilikom snimanja (High-Speed ROPC) i poboljšani servo mehanizam za kontrolu lasera. 

Ovaj uređaj podržava i WriteProof sistem kontrole upisa što u mnogome smanjuje stalno prisutne probleme na našem tržištu sa nekvalitetnim medijima.  

7.10.2002. B&D Group