Tehnologije ugradjene u B&D software

Da bi lakše mogli da pratite i uporedjujete svojstva i tehnologije ugradjene u pojedinim našim programima, ove tehnologije označili smo grafičkim simbolima čije značenje navodimo ispod

ABM technology - ugradjen modul za automatsko knjiženje

Program je namenjen za rad u MS DOS okruženju

IHS system integrated – interaktivni sistem za pomoć korisniku

Program je namenjen za rad u Windows okruženju

Currency change system - Mogućnost biranja valute

Network ready -prilagodjen za mrežni rad

CLI technology - Poseduje interface na srpskom jeziku

Novell Netware comp. –kompatibilan sa Novell mrežama

TTS technology integrated - sistem praćenja postupaka korisnika

Uz program se isporučuje detaljno štampano uputstvo

 

Prilagodjen za zvanično vodjenje knjigovodstvene dokumentacije

DataSecuritySystem - Sistem zaštite podataka sa više nivoa pristupa

Kupovinom proizvoda dobija se poseban poklon

Prilagodjen upotrebi u maloprodajnim objektima

AutoRepair technology - tehnologija za automatski oporavak podataka

AutoUpdate Technology - Sistem za automatski update

Fiskal print ready - omogućena direktna štampa fiskalnih računa iz programa


[ABM Technology] Tehnologija automatskog knjiženja omogućava da se dokumenti iz programa koji je poseduje ne moraju ponovo knjižiti u programu za finansijsko knjigovodstvo ručnim otvaranjem naloga, već se pokreće procedura za automatsko knjiženje koja otvara naloge u finansijskom knjigovodstvu prema modelima za knjiženje definisanim od strane korisnika.

[Network ready] Program je osposobljen kako za jednokorisnički, tako i za rad u računarskoj mreži. U slučaju rada u mreži ekrani sa tabelarnim pregledima se automatski osvežavaju posle zadatog vremenskog perioda (od 1 do 999 sec), što omogućava da svi korisnici imaju uvid u izmene koje su drugi korisnici eventualno uneli. Program, u većini slučajeva, koristi pesimistički model zaključavanja slogova što isključuje mogućnost uzajamne interakcije dvaju korisnika u računarskoj mreži (dva ili više korisnika u mreži na različitim računarima menjaju isti podatak

[TTS Technology] Ova tehnologija omogućava praćenje i beleženje akcija svakog korisnika od trenutka kada se na početku rada prijavi za rad unošenjem šifre, do izlaska iz programa.

[DataSecuritySystem] Sistem korisničkih šifara sa maksimalno 10 nivoa pristupa funkcijama programa, glavnom šifrom koja omogućava definisanje ostalih šifara i posebnim dopunskim šiframa za  potencijalno opasne funkcije.

[AutoRepair Technology] Moduli za automatski oporavak podataka su predvidjeni za upotrebu pri problemima koji najčešće nastaju usled nasilnog prekida rada u programu.

[AutoUpdate Technology] Sistem omogućava automatsko prilagodjavanje postojećih baza podataka novoj verziji software-a.

[Fiskal print ready] Omogućeno povezivanje sa fiskalnim kasama, unos i štampanje fiskalnih računa direktno sa računara. Takodje je omogućeno programiranje kase direktno sa računara - definisanje šifarnika roba (PLU-ova)...  

Nazad na vrh strane