Troubleshooting (u slučaju da kompjuter ne radi kako treba)

1. Sistem se ne uključuje. Zelena lampica na kucištu ne svetli, ventilator unutar kucišta se ne okreće.

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Mrežni kabl računara nije uključen Proverite kabl Ukljucite kabl u struju i u računar
Nema struje na utičnici za struju u koju je uključen računar Proverite glinericom Uključite računar u drugu utičnicu, popravite utičnicu ili zamenite osigura?/FONT>
Kabl za napajanje računara nije ispravan Pregledajte vizuelno kabl, probajte sa drugim kablom Zamenite kabl
Kvar u napajanju računara Sve prethodno je u redu Kontaktirajte tehničku podršku

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                           

2. Nema slike na monitoru. Zelena lampica na kucištu svetli, ventilator unutar kucišta se okreće

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Mrežni kabl za monitor nije uključen Lampica na monitoru ne svetli a monitor je uključen Uključite kabl u struju i u monitor
Kabl za signal monitora nije pravilno uključen Lampica na monitoru svetli ili blinka, a nema slike Uključite pravilno kabl za signal monitora
Osvetljenje monitora je smanjeno na minimum   Osvetlite sliku maksimalno i povećajte kontrast pomoću potenciometara na monitoru
Računar je blokirao unutar programa   Resetujte računar
Kvar računara Sve prethodno je u redu Kontaktirajte tehničku podršku

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                                

3. Nema boje na monitoru ili monitor pogre¹no reprodukuje boje

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Va?monitor nije u koloru Proverite u dokumentaciji monitora  
Nalazite se u programu koji nije u boji Startujte program za koji ste sigurni da je u boji (WINDOWS)  
SETUP racunara nije pravilno podešen   Pozovite tehničku podršku
Grafički podsistem ne radi pravilno   Pozovite tehničku podršku

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                                

4. Tastatura ne radi ili javlja da je zakljucana

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Tastatura nije priključena   Priključite tastaturu
Tastatura je zaključana   Otključajte tastaturu
Prebacen je preklopnik u položaj XT * Proverite preklopnik na donjem delu tastature Prebacite preklopnik u položaj AT

* Ovaj preklopnik postoji samo kod starijih tastatura

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                                 

5. Mi¹ ne radi uop¹te ili ne radi pravilno

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Mi?nije priključen Ne pojavljuje se pointer u programima za rad sa mišem u Windows-u niti u bilo kom programu Prikljucite miša
Mi?je prikljucen na pogrešan COM port * Proverite da li mi?radi na drugom COM portu Prikljucite miša na odgovarajuci COM port
Nije ucitan driver za miša ** Ucitajte driver za miša sa diskete koju ste dobili uz racunar i probajte da testirate miša programom  za testiranje Pokrenite Install program sa diskete da bi instalirali driver ili ubacite liniju koja ucitava driver u autoexec.bat
Problem sa USB port-om*** USB mi?je uključen ali i dalje ne radi Probajte drugi USB port
Nije uključena podrška za USB miša u BIOS-u*** Proverite parametre podešavanja setup-a računara.

Uključite podršku za USB miša u BIOS-u. 

AKO IMATE IKAKVIH SUMNJI OKO ZNAČENJA ODREDJENIH OPCIJA UNUTAR SETUP-a RAČUNARA NE MENJAJTE IH !!!

Nalazite se u programu koji ne podržava rad mišem Startujte Windows ili program za testiranje miša i proverite ga Startujte program koji podržava rad mišem

Mi?se zaprljao

ne važi za optičke miševe !

Pointer se teško u skokovima pomera po ekranu Otvorite miša, izvadite kuglicu i očistite nečistoću sa točkića
Kabl na mišu je pokidan Pointer se teško u skokovima pomera po ekranu Zamenite miša
Pogrešno podešen preklopnik na mišu Pointer se pojavi, ali cim se mi?pomeri on se premesti u ugao ekrana ili nestane Prebacite preklopnik u drugi položaj

*    Važi samo ako imate serijskog mi¹a

**  Važi za rad u DOS-u

*** Važi za miševe koji se povezuju na USB port

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                            

6. Floppy disk nece da snima ili da cita podatke

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Loša disketa Probajte drugu disketu  
Disketa nije formatirana Probajte drugu disketu Formatirajte disketu (u DOS-u otkucajte FORMAT A: i pritisnite ENTER

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                            

7. Ekran se povremeno iskljucuje

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Uključen je screen saver u programu ili power saving opcija u setup-u računara   Isključite screen saver ili power saving opciju

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                             

8. Kompjuter nelogično reaguje na komande, iznenada počinje da piše po hard disku, pojavljuju se čudne poruke, vratanca CD-a se otvaraju sama od sebe (bilo šta od navedenog) ...

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Kompjuterski virus Pokrenite neki program za detekciju virusa Očistite virus
Kvar računara   Kontaktirajte tehničku podršku

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                                 

9. Kompjuter prijavljuje Missing operating system na hard disku ili ne mo¾e da se podigne sa hard diska

MOGUĆI UZROK DIJAGNOZA REŠENJE
Setup računara je promenjen   Pokrenite Setup BIOS-a i izaberite odgovarajući hard disk
Disk je formatiran ili je pobrisan ROOT direktorijum Dignite sistem sa diskete i proverite da li na ROOT direktorijumu postoje sistemski fajlovi Prebacite sistemske fajlove na hard disk
FAT tabela ili boot record je poremećen   Kontaktirajte tehničku podršku
Kvar računara   Kontaktirajte tehničku podršku

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Čujete biptanje iz računara kada ga uključite

U slucaju da BIOS detektuje nepravilno funkcionisanje sistema prilikom testiranja neposredno po ukljucivanju racunara, cucete nekoliko bip-ova iz zvucnika racunara. Ovde imate opis znacenja bip-ova za AMI BIOS. Potrebno je samo da ih prebrojite...

Kratki bipovi (fatalni)

Broj bipova

Značenje
1 bip DRAM refresh error. Memory refresh kolo na matičnoj ploči je pokvareno.
2 bipa Memory parity error. Parity error greška je je detektovana u osnovnoj memoriji (prvih 64KB RAM-a)
3 bipa Base 64 KB of memory error. Uocena je greška u prvih 64 KB RAM-a.
4 bipa System timer error. Timer #1 na maticnoj ploci ne funkcioniše ispravno.
5 bipova Processor error.  Centralni procesor na maticnoj ploci je generisao grešku.
6 bipova Keyboard controller gate A20 error. Kontroler tastature (8042) sadrži gate A20 switch koji omogućava kompjuteru da radi u virtuelnom modu. Ova greška znaci da BIOS ne može da prebaci CPU u  protected mod
7 bipova Virtual mode exception error.  Centralni procesor na matičnoj ploči je generisao Interrupt Failure exception interapt.
8 bipova Video memory error.  Video adapter ili nije prisutan u konfiguraciji, ili joj je memorija is neispravna. Ovo nije fatalna greška. Proverite da li grafički adapter dobro leži u slot-u.
9 bipova ROM BIOS checksum error. Kontrolna vrednost ROM-a se ne slaže sa vrednošcu snimljenom u BIOS-u.
Ovo je dobra indikacija da je BIOS ROM pokvaren.
10 bipova CMOS Shutdown Register. Shutdown register of CMOS memory Read/Write Error has failed.
11 bipova Cache Error. Eksterni ke?je pokvaren.

Nisu fatalni

1 dugačak i 2 kratka bip-a  - Video greška. Ova greška je uzrokovana jednim od dva moguca hardware-ska uzroka:

  1. Video BIOS ROM greška, primecen checksum error.

  2. Instalirani video adapter ima grešku u horizontalnom retrace-u.

1 dugacak i 3 kratka bip-a - Video greška. Ova greška je uzrokovana jednim od tri moguca hardware-ska uzroka:

  1. Video DAC je pokvaren.
  2. Proces za detekciju monitora nije uspeo.
  3. Video RAM je neispravan.

1 dugacak i 8 kratkih bip-ova - Problem memorije

Drugi POST kodovi

2 kratka bip-a - POST nije uspeo. Ovo je prouzrokovano greškom u jednoj od procedura za testiranje računara.


Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                          


Dobili ste poruku o grešci kad računar završi testiranje

Ovo je kratka lista cestih poruka koje BIOS može da da na ekranu posle testiranja racunara za AMI BIOS. Greške na Vašem sistemu ne moraju biti istog sadržaja. Ako vidite bilo koju od ovih grešaka znajte da imate problem...

Greška Objašnjenje
8042 Gate - A20 Error  Gate A20 na kontroleru tastature (8042) ne radi
Address Line Short! Greška u kolu za dekodiranje adresa
Cache Memory Bad,Do Not Enable Cache! Neispravna cache memorija
CH-2 Timer Error Greška na drugom tajmeru. Neki sistemi imaju dva tajmera.
CMOS Battery State Low Baterija pocinje da gubi snagu. Bilo bi pametno da zamenite bateriju.
CMOS Checksum Failure Pošto se vrednosti CMOS RAM-a snime, snimi se kontrolna vrednost (checksum) za kontrolu grešaka. Prethodna vrednost checksum-a se razlikuje od sadašnje.
CMOS System Options Not Set Vrednosti snimljene u CMOS RAM-u su ili oštecene ili ne postoje.
CMOS Display Type Mismatch Tip video adaptera snimljen u CMOS RAM nije isti kao onaj detektovan od strane BIOS-a.
CMOS Memory Size Mismatch Fizicka kolicina memorije na maticnoj ploci je razlicita od kolicine memorije upisane u CMOS RAM.
CMOS Time and Date Not Set Datum i vreme nisu setovani
Diskette Boot Failure Boot disketa u floppy drajvu A: je oštecena (virus?). Da li imate instaliran operativni sistem na disketi ?
Display Switch Not Proper Video switch na maticnoj ploci mora biti setovan ili na color ili monochrome.
DMA Error Greška -  DMA controller.
DMA #1 Error Greška na prvom DMA kanalu
DMA #2 Error Greška na drugom DMA kanalu.
FDD Controller Failure Floppy disk kontroler se ne javlja BIOS-u.
HDD Controller Failure: Hard disk kontroler se ne javlja BIOS-u.
INTR #1 Error Interapt kanal 1nije prošao test.
INTR #2 Error Interapt kanal 2 nije prošao test.
Keyboard Error Greška u tajmingu tastature. Da li ste prikljucili tastaturu ?
KB/Interface Error Konektor tastature pogrešno vezan.
Parity Error ???? Parity error greška u sistemskoj memoriji na nepoznatoj adresi.
Memory Parity Error at xxxxx Greška u memoriji na adresi xxxxx.
I/O Card Parity Error at xxxxx Kartica za proširenje ima grešku na adresi xxxxx
DMA Bus Time-out Uredjaj koristi bus signal duže nego što mu je dodeljeno (oko 8 mikrosekundi).

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu                                                                                                                                 


Monitor poplavi, hard disk uspori, ponekad racunar blokira...

Izgleda kao problem sa pregrevanjem. Ovaj problem se posebno cesto javlja na sistemima sa procesorom Cyrix 6x86 ST koji rade na single voltaži od 3,52 V, ali ni ostali Cyrix (IBM) procesori nisu imuni na ovaj problem. Kod novijih sistema AMD Duron, Thunderbird i XP procesori su mnogo osetljiviji na pregrevanje od Intelovih proizvoda 

Proverite ventilator na procesoru i zamenite ga ako iz bilo kojih razloga (prašina ?) usporava. Takodje obratite pažnju da ovi procesori zahtevaju velike ventilatore. Rešenje problema pregrevanja može biti i ugradnja dodatnog ventilatora u kucište. Ako je HDD koji vam stoji u fioci za HDD poceo da usporava proverite da nije prašina ušla u ventilator na fioci. Ako nemate fioku sa ventilatorom - zamenite je. Drugo rešenje može biti i kupovina air-condition-a... 

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Zaboravljena lozinka za ulaz na racunar

Ako možete da radite na sistemu, ali ne možete da udjete u program za podešavanje parametara BIOS-a racunara, možete koristiti dva mala programa koja bi vam trebala pomoci. Treba samo da pokrenete ove programe sa diskete i oni ce ispisati lozinku koju možete koristiti.

Za AMI (American Megatrends) BIOS koristite amidecod.exe (2368 bytes)

Za AWARD BIOS koristite aw.com - nalazi se zapakovan u fajlu aw.zip(1886 bytes)

Ako ste stavili lozinku na setup BIOS-a racunara moracete da ispraznite CMOS memoriju. Nadjite gde se na ploči nalazi džamper u uputstvu označen sa discharge CMOS i sledite instrukcije iz uputstva.

Važna napomena: Ako ispraznite CMOS izgubicete sve informacije pohranjene u CMOS memoriji ukljucujuci i parametre hard diska, i možda ćete morati ponovo da ih setujete pre nego što budete mogli da koristite računar !!!

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Sistem gubi parametre BIOS-a ili sistemski sat kasni

Va?racunar na maticnoj ploci ima malu bateriju koja napaja casovnik racunara i CMOS memoriju kada racunar nije ukljucen. Možda je ova baterija pri kraju radnog veka. Zamenite bateriju.

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Dodao sam HDD ili CDD na isti EIDE kabl na kome je bio jo?jedan HDD ali ga računar ne vidi

Da li ste stavili drugi hard disk ili CD da bude slave ?  Možete postaviti dva uredjaja na isti EIDE kabl, ali jedan od njih mora da bude master, a drugi slave. Ovo se može podesiti kod svih ovih uredjaja podešavanjem džampera na njima. Na hard disku sa koga želite da podižete sistem, džamperi treba da budu podešeni za master mod a na drugom za slave.

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Problemi sa zvučnom karticom

Ako možete čuti zvuk u Windows-u i igricama a ne možete slušati audio CD-e možda imate mali hardverski problem. Postoji kabl koji vodi od vašeg CDD-a do zvučne kartice. Ako ovaj kabl nije pravilno priključen sa jedne od strana, necete čuti zvuk sa CDD-a. Treba samo da ovaj kabl pravilno priključite.

Takodje se može desiti sa nečujete jedan od kanala (levi ili desni sa) CDD-a. Proverite kako je kabl povezan (crvena žica je skoro uvek desni kanal, bela - levi, a crne žice predstavljaju GND).

Korisnici Windows XP operativnog sistema nemaju ovaj problem pošto je ovaj operativni sistem u stanju da signal sa CD-a prenese do zvučne kartice data kablom.

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Monitor treperi

Možda treba da podesite frekvenciju osvežavanja monitora. Na?savet je da podesite frekvenciju na vrednost izmedju 75 i 85 Hz ako va?video adapter i monitor to mogu podržati.

Takodje, monitor može treperiti zbog blizine zvučnika ili nekog drugog izvora elektromagnetnog zračenja. Udaljite zvučnike od monitora.

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      


Mi?neće da pokreće kursor u jednom smeru

Ako Va?mi?hoće da se kreće gore dole, a neće levo desno ili obrnuto a točkići nisu zaprljani, podloga je ravna i proverili ste sve trivijalne razloge zašto bi to moglo da se dešava, razlog može da bude u sunčevoj svetlosti.

Svim IR miševima (i drugim IR uređajima)  pa i večini standardnih žičanih miševa sa kuglicom smeta direktno sunčevo svetlo. Ako se ovaj problem manifestuje kada je mi?obasjan direktnom sunčevom svetlošću, zaklonite svetno rukom i probajte ponovo. Ako mi?radi, ne morate da kupujete novog...

Optičke miševe može zbuniti podloga na kojoj su postavljeni. Podoge od stakla, rebraste i ostale podloge koje utiču na refleksiju mogu "zbuniti" optičkog miša. Probajte bez podloge ili zamenite podlogu drugom.

Nazad na pocetak strane             Nazad na pocetnu stranu      

Certainly there is a better replica watches. I do not see why I should have to pay for your company rolex replica. I have no return address, barring ordering rose stone, to translate this shipping rolex replica sale. In addition, this Replica Watches Sale seems to be defective. The second rolex replica sale will not sweep. This panerai replica sale of mix up seems to happen quite often with your company as I have now read some replica watches sale on the internet, much like a bait and switch scam, which is nothing less than fraud. Surely this must have been an honest rolex replica sale as I am sure that your company would not be practicing illegal activities.