NOVO - Programi Kasa/POS i Cafe prilagodjeni koriscenju sa fiskalnim kasama predstavljaju pravo resenje za probleme fiskalizacije. Za vise informacija kliknite na ovaj tekst

Abit informatika je proizvodjač software-skih rešenja za maloprodajne, ugostiteljske i uslužne objekte koja uključuju povezivanje sa fiskalnim kasama i štampačima.

Na ovoj strani možete naći informacije o fiskalnim kasama i štampačima koji se mogu koristiti u sprezi sa našim specijalno prilagodjenim programskim paketima, kao i onima čija je implementacija u pripremi.


Podržani modeli

HCP Best

 HCP Best - kompaktna fiskalna kasa

 • 32.000 artikala

 • 2500 dnevnih izveštaja

 • Do 34 karaktera u nazivu artikla

 • Max. vrednost po računu 11+2 cifre

 • Max. Cena: 21.000.000,00

 • 200 stavki po računu

 • PLU bar kod do 18 cifara (EAN 8, EAN 13)

 • Integrisan GPRS modem

 • Dimenzije (WxDxH): 235 x 220 x 100mm (bez antene)

Garancija 12 meseci

HCP

 

Podržana 

HCP Integra

 

HCP Integra

 • 32 bit-ni procesor

 • 32000 artikala

 • 2500 dnevnih izveštaja

 • Do 34 karaktera u nazivu artikla

 • Maksimalna vrednost po računu 11+2 cifre

 • Max. cena: 21.000.000,00

 • 200 stavki po računu

 • PLU kod

 • PLU bar kod do 20 cifara (EAN 8, EAN 13)

 • 32 izveštaja po kasirima

 • Termalni dvostanični štampač 38 mm

 • Integrisan GPRS modem

Garancija 12 meseci

HCP

 

Podržana 

HCP Integra

 

HCP Flexi - Fiskalni štampač

 • 75 000 Artikala

 • Definisanje po šifri, kodu

 • Do 34 karaktera u nazivu

 • Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)

 • Maksimalna vrednost računa po poreskoj stopi u formatu 11+2

 • Maksimalna vrednost sumirano po računu 13+2

 • Do 500 stavki (artikala) po računu

 • Termalni dvostanični štampač 56 mm, sa maksimalnom širinom trake 60 mm

 • Brzina štampanja 60 mm/s
  Integrisan GPRS modem

Garancija 12 meseci

HCP

 

Podržan 

Wincor Nixdorf SMART

 

WINCOR NIXDORF SMART

Pogodna za veoma male prodavnice gde je prostor veoma bitan faktor (28x23cm).
2.500 šifara artikala (PLU) u memoriji
Prodaja prema ceni/odeljenju
Laka za upotrebu
Termalni dvostanični štampač 37,5 mm
Dva serijska interfejsa RS-232

Garancija 24 meseca

Telefonija A.D.

 

Podržana 

Wincor Nixdorf SMART III

 WINCOR NIXDORF SMART III

Pogodna za prodavnice razne robe 4.000 šifara artikala (PLU) u memoriji, sa memorijskim proširenjem  od 1,5 MB do 24000 šifara artikala.
Prodaja prema ceni/odeljenju
Alfanumerički LCD displej (ćirilica i latinica)
Interni čitac čip kartica
Termalni dvostanični štampač 43,5 mm
Tri serijska interfejsa RS-232 ili RS485

Garancija 24 meseca

Telefonija A.D.

 

Podržana 

Wincor Nixdorf SMART Screen

 WINCOR NIXDORF SMART SCREEN

Pogodna za prodavnice razne robe 4.000 šifara artikala (PLU) u memoriji, sa memorijskim proširenjem  od 1,5 MB do 24000 šifara artikala.
Prodaja prema ceni/odeljenju
Interni čitac čip kartica
Termalni dvostanični štampač 43,5 mm
Tri serijska interfejsa RS-232 ili RS485

Praktično kasa Smart III sa dodatkom TFT ekrana i posebnog software-a.

Garancija 24 meseca

Telefonija A.D.

 

Podržana 

Telefonija Junior

 TELEFONIJA JUNIOR

Numerički displej sa 12 cifara i grafičkih simbola, Velika baza artikala – do 5000 PLU na odvojenoj Flash memoriji, što omogućava bolju zaštitu podataka i lakši servis, programabilna tastatura otporna na prskanje vodom, opciona mogućnost lakog dodavanja bateriskog napajanja, 2 serijska porta za priključenje PC računara i perifersnih uređaja (kao što je Bar Code skener)

Garancija 24 meseca

Telefonija A.D.

 

Podržana 

PosNet BINGO PLUS

 POSNET BINGO PLUS

BINGO PLUS je fiskalna kasa namenjena za rad u malim i srednjim trgovinskim objektima. Može da sarađuje sa svim uređajima koji se koriste na prodajnim mestima: računarom, skenerom, vagom, fiokom i terminalom za platne kartice. Zahvaljujući malim dimenzijama, maloj težini, sopstvenom unutrašnjem napajanju, kao i mogućnosti napajanja iz akumulatora automobila, ima odlične predispozicije za rad na terenu.
2400 artikala (PLU) u memoriji .

Dvostanični termalni štampač 32 mm
Tri serijska interfejsa RS-232

Telefonija A.D.

 

Podržana 

PosNet BINGO STANDARD

 POSNET BINGO STANDARD

BINGO STANDARD je fiskalna kasa namenjena za rad u malim i srednjim trgovinskim objektima. Može da se poveže sa računarom i fiokom. Zahvaljujući malim dimenzijama, maloj težini, sopstvenom unutrašnjem napajanju, kao i mogućnosti napajanja iz akumulatora automobila, ima odlične predispozicije za rad na terenu.
1400 artikala (PLU) u memoriji
Dvostanični termalni štampač 32 mm
Jedan serijski interfejs RS-232

Telefonija A.D.

 

Podržana 

 GALEB FP-550
 • 65,023 artikala je moguće programirati u printer
 • Istovremeno štampanje računa i kontrolne trake
 • Automatsko sečenje računa
 • 250 stavki na pojedinačnom računu
 • Štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa
 • Štampanje fiskalnih izveštaja: fiskalni računi, dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
 • Štampanje ostalih izveštaja: Promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.

Galeb Group

 

Podržan 

Wincor Nixdorf SMART

 INFOTEH RS-18

Numerički displej sa 12 cifara i grafičkih simbola, Velika baza artikala – do 5000 PLU na odvojenoj Flash memoriji, što omogućava bolju zaštitu podataka i lakši servis, programabilna tastatura otporna na prskanje vodom, opciona mogućnost lakog dodavanja bateriskog napajanja, 2 serijska porta za priključenje PC računara i perifersnih uređaja (kao što je Bar Code skener)

Infoteh

 

Podržana 


Modeli za koje je podrška u pripremi

Intracom CR401  INTRACOM CR 401

Najnovija serija fiskalnih registar-kasa INTRACOM kombinuje sve karakteristike koje se traže u današnjoj maloprodaji, i to na najpotpuniji i najpouzdaniji način.

 • Tastatura: Ukupno 38 tastera (36 jednostrukih i 2 dvostruka) rasporedjenih u 5 redova i 8 kolona
 • Primenjeni tip štampaca je SEIKO LPT 2342
 • Radne karakteristike:
 • PDV stope (00.0 99.9%): 9 , PDV stopa podešena na 0%: 1, Odeljenja:9, Broj artikala:9999,
 • Rad sa bar-kod skenerom, Programiranje korišcenjem PC racunara, Režim rada kao fiskalni štampac, Pracenje prometa pomocu PC racunara
 • Dnevne fiskalne registracije (min): 1939, Red za poruku (21 karakter)
Garancija: 12 meseci

Intracom Serbia

 

U planu 


             Nazad na pocetnu stranu