BandD for Professionals XP  

Demo verzija BandD (45,2 MB)

Uputstvo za instalaciju


Demo verzija Kasa/POS (25,7 MB)

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za instalaciju i upotrebu (pdf)


Uputstvo za korišćenje

    

 

Programski paket BandD for Professionals XP predstavlja univerzalni integrisani knjigovodstveni i poslovni sistem predvidjen da pokriva poslovanje preduzeća, preduzetnika i budžetskih ustanova svih vrsta. Sastoji se od više integrisanih programskih celina koje se mogu kombinovati u jedinstveni informacioni sistem u skladu sa potrebama korisnika. 

Programski paket se sastoji od više programskih modula:

1. FinProXP - Program za finansijsko knjigovodstvo preduzeća

2. RobProXP - Program za robno knjigovodstvo preduzeća i komercijalu

3. MatProXP - Program za materijalno knjigovodstvo preduzeća (proizvodnja)

4. StatistProXP - Programski modul za izradu statističkih izveštaja

5. Kasa CM - Programski modul za kontrolu prodaje korišćenjem eksternih modula Fiskalna kasa

6. Kadrovska evidencija/Plate

7. Osnovna sredstva

8. Setup korisnika - Registracija

 

 * Eksterni modul Fiskalna kasa/POS - medjusloj izmedju paketa BandD for Professionals XP i fiskalnih uredjaja

 

Licenciranje modula se vrši u skladu sa potrebama korisnika.

 

Programski paket se distribuira u Pro i Server varijantama. U potpunosti je baziran na MS Windows tehnologijama uz korišćenje lokalnih ili SQL baza podataka u zavisnosti od verzije. 

U planu je izrada lokalizovanih verzija za tržišta okolnih zemalja.

ü    Prilagodljivost, podesivost i velika upotrebna vrednost paketa za sve vrste i veličine preduzeća i organizacija;  

ü    Integrisan sistem sa unosom podataka samo jednom;

ü    Izuzetna brzina i fleksibilnost;

ü    Prilagodjenost korisniku našeg govornog područja;

ü    Brzina i lakoća manipulacije podacima kao i ergonomičnost interfejsa koji ne zahteva dugotrajnu obuku i poznavanje računarske tehnologije i terminologije;

 

 

Demo verzija BandD (45,2 MB)

Uputstvo za instalaciju


Demo verzija Kasa/POS (25,7 MB)

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za instalaciju i upotrebu (pdf)


Uputstvo za korišćenje

ü Obezbedjena tehnička podrška;

ü Mogućnost održavanja programa putem internet konekcije ili modema, bez dolaska programera u prostorije korisnika;

ü Mogućnost brzog update-a podataka po želji korisnika;

ü Postojanje sistema za pomoć korisniku u samom programu koji se jednostavno poziva bilo gde iz programa;

ü Uputstvo za korišćenje i instalaciju programa kako u elektronskom, tako i u papirom obliku.

 

 

 

Nazad na pocetak strane       Nazad na pocetnu stranu