Ova stranica namenjena je korisnicima programa Abit informatika, kao i ostalim surferima....       

 

Nove arhive sa update-ovima programa su označene crvenom bojom

 

Fajl

Opis

Download instalacije programa BandD for Professionals XPBandD for professionals XP

(44,5 MB) 

- BandD for Professionals XP V3.994 (postavljeno 11.02.2021.)

Integrisani sistem za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća.  Predvidjen je za vodjenje veleprodaje, maloprodaje, konsignacije, finansijskog knjigovodstva, kadrovske evidencije, obračuna plata, obračuna vrednosti osnovnih sredstava... Predvidjen za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3 POS 2019, Windows Server 2003/2008/2012, Windows 7. Windows 8, Windows 10.  Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju (online)

Download instalacije programa Fiskalna Kasa/POS Fiskalna Kasa / POS

(55,3 MB) 

- Fiskalna Kasa/POS V2.18 (postavljeno 24.03.2021.)

Pridruženi eksterni modul koji se priključuje na poslovni sistem BandD for Professionals. Ovaj programski modul je namenjen za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalih kasa i štampača) koje koristi u modu fiskalni printer. Poseduje restoranski mod u kome može da vodi i zaduženja po stolovima unutar jednog ili više objekata. To znači da se unos računa, plaćanja itd. vrši na računaru, a da se fiskalni uređaj koristi isključivo kao fiskalni printer - za štampu fiskalnih računa

Ovaj programski modul ne može da radi samostalno, već mora da bude priključen na bazu računarskog  sistema preduzeća (programskog paketa BandD for Professionals XP). Predvidjen je za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3, Windows 7. Windows 8. Windows 10.

 Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju (online)

Uputstvo za korišćenje paketa BandD for Professionals XP

u pdf formatu (9.19 MB) 

- BandDForProfessionalsXP.pdf (postavljeno 04.04.2014.)  

Uputstvo za korišćenje integrisanog sistema za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća, BandD for Professionals XP za pregled u off line-u i štampanje. Autor preporučuje on line verziju uputstva u html-u koju možete naći ovde pošto se ona uvek ažurira u skladu sa tekućom verzijom. Verzija uputstva uskladjena je sa verzijom programa 2.85.

Besplatan download

RobnoNovo.pdf (320 KB)  - Robno - opis modula za Robno knjigovodstvo u Windows-u

Kratak opis modula RobProXP u pdf formatu.

Besplatan download

WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (316 MB)  - WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (postavljeno 07.06.2013.)  Za Windows XP (32bit)

Originalni Service Pack 3 update za Microsoft 32-bitni Windows XP operativni sistem. Update je potrebno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows XP operativnim sistemom koji nemaju instaliran Service Pack 3. Ovaj update omogućava ispravno funkcionisanje programskog paketa.

Besplatan download

DCOM98 (1.17 MB)  - DCOM98 (postavljeno 20.09.2010.)  Za Windows 98

Originalni update za Microsoft Windows 98 operativni sistem. Ovaj fajl je neophodno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows 98 i Windows 98 SE operativnim sistemima.

Besplatan download

Sav materijal koji se može download-ovati sa ove stranice je u javnom vlasništvu. ABIT 034 ne odgovara za probleme ili kvarove koji mogu nastati korišćenjem ovog softvera osim za software i podatke koji su dati na javno korišćenje od strane ABIT 034 i to ako se koriste u skladu sa namenom Odredjeni programi mogu se koristiti samo u skladu sa korisničkom licencom - za više informacija videti licence...