Svi knjigovodstveni programi su u potpunosti prilagodjeni vazecim propisima Srbije, Crne Gore, Drzavne zajednice kao i Bosne i Hercegovine

Odaberite vrstu programa:

BandD for Professionals XP

 

Windows -BandD for Professionals XP:

Univerzalni univerzalni integrisani knjigovodstveno - poslovni sistem izvorno programiran za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima. Predvidjen je za rad u Windows XP SP3, Windows7, Windows 8 operativnim sistemioma. Na Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000/2003 program funkcioniše uz uslovnu kompatibilnost i ograničenje odredjenih funkcionalsnoti usled ograničenja samog operativnog sistema. BandD for Professionals XP iskorišćava sve prednosti grafičkog radnog okruženja. Prilagodljiv za instalaciju u preduzećima, budžetskim organizacijama, knjigovodstvenim agencijama. Modularan sistem licenciranja omogućava prilagodjavanje sistema u potpunosti potrebama korisnika. Izuzetno moćan alat, ujedno jednostavan i lak za korišćenje

 

Za više informacija kliknite ovde...

 

 

DOS programi:    (nisu više u ponudi)

Baterija programa koji pokrivaju kompletno poslovanje različitih vrsta preduzeća, budžetskih organizacija i privatnih preduzetnika izvorno predvidjena i programirana za rad u tekstualnom oruženju - DOS-u. Programi mogu da funkcionišu i u Windows radnom okruženju u DOS prozoru. Izuzetno moćan alat po pristupačnoj ceni.

 

Odaberite vrstu pravnog subjekta za koji želite prikaz programa:

 

Preduzeća svih veličina (D.O.O., O.D., A.D.)

Budžetske ogranizacije - korisnici budžeta (opštine, škole, fakulteti, zdravstvene ustanove...)

Privatni preduzetnici - samostalne radnje (STR, SUR, SZR...)

 

 


Glavne prednosti naših knjigovodstvenih softvera

Prilagodljivost i podesivost paketa za sve vrste i veličine preduzeća i organizacija;
Integrisan sistem sa unosom podatka samo jedanput;
Prilagodjenost korisniku sa našeg govornog područja, standardizovan interface - isti u svim programima;
Brzina i lakoća manipulacije podacima;
Prihvatljive cene;
Obezbedjena tehnička podrška;
Mogućnost održavanja programa putem modema, bez dolaska programera u prostorije korisnika;

Integrisani Poslovni Sistem preduzeća

     

Za program pod Windows-om kliknite ovde...

 

 

ABIT informatika održava B&D Group specijalizovani programski paket za vodjenje knjigovodstva preduzeća koji svojom fleksibilnošću zadovoljava potrebe, kako malih i srednjih, tako i velikih trgovinskih i proizvodnih preduzeća. Ovaj paket se sastoji od programskih modula koji mogu da rade odvojeno kao nezavisni programi, ili u okviru paketa, kada sve prednosti primene ovakvog programskog paketa dolaze do izražaja preko specijalizovanih funkcija koje omogućavaju automatsko knjiženje podataka iz jednog modula u drugi. Ovaj način izrade programskog paketa omogućava prilagodjavanje programskog paketa potrebama korisnika.

 

BandD for Professionals XP - univerzalni programski paket projektovan za rad pod Windows operativnim sistemima 

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Programski paket za budžetske ustanove

       

Za program pod Windows-om kliknite ovde...

 

 

Za budžetske ustanove nudimo paket koji pokriva oblasti finansijskog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara, kadrovsku evidenciju i obračun plata. 

 

BandD for Professionals XP - univerzalni programski paket projektovan za rad pod Windows operativnim sistemima 

Programi za privatne preduzetnike

    

 

 

BandD for Professionals XP - univerzalni programski paket projektovan za rad pod Windows operativnim sistemima 

 

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu