Cenovnik licenciranja modula paketa

BandD for Professionals XP  

 

    

Demo verzija BandD (45,2 MB)

Uputstvo za instalaciju


Demo verzija Kasa/POS (25,7 MB)

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za instalaciju i upotrebu (pdf)


Uputstvo za korišćenje

 

Programski paket BandD for Professionals XP predstavlja univerzalni integrisani poslovni sistem predvidjen da pokriva poslovanje preduzeća, preduzetnika i budžetskih ustanova svih vrsta. Sastoji se od više integrisanih programskih celina koje se mogu kombinovati u jedinstveni informacioni sistem u skladu sa potrebama korisnika. 

Programski paket se sastoji od više programskih modula čije licenciranje se vrši u skladu sa potrebama korisnika.

  Mala preduzeća, privrednici, agencije Srednja preduzeća, mali budžetski korisnici i manja javna preduzeća, knjigovodstvene agencije* Velika preduzeća, budžetski korisnici i velika javna preduzeća
FinPro XP 350 eur  650 eur 1.150 eur
RobPro XP 550 eur 850 eur 1.350 eur
MatPro XP 300 eur 450 eur 700 eur
StatistPro XP - - -
Kasa CM 250 eur 400 eur 700 eur
Kadrovska evidencija/Plate 250 eur 650 eur 1200 eur
Osnovna Sredstva 100 eur 200 eur 350 eur

Eksterni modul Fiskalna kasa

(po instaliranom modulu)

150 eur

150 eur

150 eur

* knjigovodstvene agencije ni na koji način nisu limitirane brojem klijenata koje vode

 

Cene licence važe bez vremenskog ograničenja, za samostalnu instalaciju na jednom računaru od strane korisnika, a plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po kursu eur na dan uplate. Za instalaciju u lokalnoj računarskoj mreži za svaku radnu stanicu se zaračunava dodatnih 10% na cenu licenciranih modula koji se na toj radnoj stanici koriste. Za svaku sledeću instalaciju modula na računaru koji se nalazi na izmeštenoj destinaciji ili nije u sklopu lokalne računarske mreže odobrava se popust na osnovnu cenu od 20% do 50%.

 

Instalacija od strane naših stručnjaka na licu mesta kod korisnika uz osnovnu obuku u trajanju od 2 sata se zaračunava dodatnih 10% na ukupnu standardnu cenu licenciranja + troškovi puta za korisnike van teritorije Kragujevca. Instalacija i troškovi instalacije se zaračunavaju po destinaciji.

 

Pogodnosti u plaćanju

Novoosnovana preduzeća, privrednici, agencije kao i knjigovodstvene agencije mogu iskoristiti pogodnost da 50% vrednosti licenci plate avansno, a ostatak u 6 jednakih mesečnih rata, uz obezbedjenu garanciju plaćanja (menica ili bankarska garancija).

 

Osnovno održavanje (uključeno u cenu licenci prvih 6 meseci)

U cenu licenciranja je uračunato osnovno održavanje u trajanju od 6 meseci od dana kupovine. Osnovno održavanje uključuje:

Po isteku osnovnog održavanja koje je uključeno u cenu licenciranja, korisniku je na raspolaganju usluga produženog osnovnog održavanja, produženog specijalnog održavanja ili interventnog održavanja - po pozivu

 

Produženo osnovno održavanje

Produženo osnovno održavanje je na raspolaganju svim korisnicima programa po isteku prvih šest meseci korišćenja programa i osnovnog održavanja. Mesečni iznos paušalne nakande za produženo održavanje može se izračunati tako što se ukupna cena licenci podeli sa 12.000 i pomnoži sa iznosom zadnje objavljene prosečne bruto zarade na teritoriji Republike Srbije.  Korisnici usluge produženog održavanja imaju prioritet u odnosu na ostale korisnike. U cenu održavanja su uključene sledeće usluge koje kosirnici produženog održavanja dobijaju bez dodatne naknade:  

 

Produženo specijalno održavanje

Korisnicima sa specifičnim zahtevima na raspolaganju je u svakom trenutku mogućnost da sklope ugovor o produženom održavanju sa specijalnim uslovima i statusom čije su klauzule rezultat posebnog dogovora sa Abit informatika.

 

Interventno održavanje po pozivu

Korisnici koji su se odlučili za inteventno održavanje po pozivu umesto produženog osnovnog održavanja koje se plaća paušalno nemaju pravo na usluge koje dobijaju korisnici produženog osnovnog održavanja i popuste na cenu standardnih usluga iz cenovnika. Nove verzije programa uskladjene sa zakonom u slučaju potrebe plaćaju kao zbir svih mesečnih održavanja koja bi u medjuvremenu platili u slučaju da su korisnici standardnog održavanja uvećan za 10%. Korisnici interventnog održavanja su u obavezi da sve usluge plate avansno, a odziv stučnjaka je odmah po završetku obaveza prema korisnicima produženog specijalnog i osnovnog održavanja i može varirati u zavisnosti od opterećenja. U slučaju ranijih problema sa korisnicima interventnog održavanja, Abit informatika nema obavezu da izvrši traženu uslugu.  

 

                  

  Cenovnik standardnih usluga  

01.01.2018.

  Usluga   Cena Sa popustom
1 Zapoceti radni servisera hardware-a sat 15eur 12 eur
2 Zapoceti radni sistem inženjera hardware-a sat 25 eur 20 eur
3 Programiranje Abit informatika i B&D Group programa po zahtevu sat 30 eur 30 eur
4 Zapoceti radni servisera software-a sat 30 eur 20 eur
5 Započeti radni sat organizatora/programera sat 35 eur 25 eur
6 Započeti radni sat savetnika sat 50 eur 35 eur
         
7 Dodatna obuka korisnika sat 20 eur 18 eur
         
8 Radni dan servisera/programera 4-6 sati 100 eur 70 eur
9 Radni dan savetnika 4-6 sati 150 eur 100 eur
10 Daljinsko održavanje programa    20 eur + 0,5 eur/min

   

11 Telefonska pomoć   0,5 eur/min

 

12 Izlazak na teren po pozivu korisnika do 20 km   10 eur  
13 Izlazak na teren izvan Kragujevca preko 20 km   0,5 eur/gaženi km

0.4 eur/gaženi km

 

 

  Dodaci na standardnu cenu:    
      Dodatak u ceni
D1 Za rad od 9-16 časova   /
D2 Za rad od 16-20 časova ili subotom   35%
D3 Za rad od 20 časova do 9 idućeg dana, nedeljom ili praznicima   50%

 

 

Nazad na pocetak strane       Nazad na pocetnu stranu